Een nieuwe werknemer kiezen

Wanneer er gezocht wordt naar nieuwe werknemers, is het van groot belang dat een organisatie goed weet hoe de selectie van nieuwe werknemers aangepakt moet worden. Voor velen is de eerste indruk van groot belang, maar helaas kan dat ervoor zorgen dat mogelijk goede werknemers hierdoor geen goede kans krijgen. Dit is dan ook de reden dat het van belang is om een soort routine te hebben in de selectiegesprekken. Een methode die wellicht voor u goed werkt, is dan het criteriumgericht interview. Hierbij wordt er gekeken naar het gedrag dat de mogelijk nieuwe werknemer vertoont en wordt er vanuit gegaan dat deze werknemer dit gedrag ook in de toekomst zal vertonen. Op deze manier weet u of u bijvoorbeeld iemand voor u heeft die ontzettend hard werkt of dit juist niet doet.

Selectiegesprek

Hierbij krijgt u een aantal vragen die u op weg helpen voor een goed selectiegesprek.

 1. Zorgt u ervoor dat u de kandidaten van tevoren informeert over inhoud en structuur van het gesprek?
 2. Zijn de beoordelingcriteria van tevoren al vastgelegd?
 3. Schrijft u de vragen die u in het gesprek wilt stellen van tevoren op?
 4. Zorgt u ervoor dat de vragen voor alle kandidaten gelijkwaardig zijn?
 5. Is ervaring of een diploma belangrijker?
 6. Is het belangrijk om te vragen naar hobby's van de kandidaat?
 7. Zorgt u ervoor dat er ook voor de kandidaat tijd is om vragen te stellen?
 8. Gaat u de competenties die nodig zijn voor de functie toetsen bij de kandidaat?
 9. Laat u de kandidaat zoveel mogelijk praten of bent u veel aan het woord?
 10. Zorgt u ervoor dat de vragen voor elke functie weer anders zijn?
 11. Voordat het gesprek daadwerkelijk begint, geeft u de kandidaat dan informatie over bijvoorbeeld de functie en het bedrijf?
 12. Zijn dingen die de kandidaat eerder bereikt heeft de leidraad van het gesprek?
 13. Zorgt u ervoor dat de kandidaat weet hoe het selectieproces verder verloopt?
 14. Laat u de kandidaat weten wat er allemaal verwacht wordt in de functie waarvoor gesolliciteerd wordt?
 15. Legt u problemen voor om te kijken hoe de kandidaat hierop reageert?

30 dagen online

Duizenden kandidaten

Eigen huisstijl