Job van

Buso Secundaire School Spermalie

  • Offline

Leraar ICT, Logistiek en retail, Boekhouden


Functie

Leraar ICT, logistiek en retail en boekhouden in het buitengewoon onderwijs type 9 opleidingsvorm 4. In opleidingsvorm 4 verwerken de leerlingen de leerstof van het gewoon onderwijs. De opdracht omvat een lesopdracht zowel in de 1ste als in de 2de graad.

Aanbod

De voltijdse opdracht bestaat uit een lesopdracht ICT, dactylo, logistiek en retail, boekhouden en initiatie in de administratie van retail en logistiek. Deze vakken worden gegeven in de 1ste graad en de 2de graad T9 OV4. Dit pakket wordt aangevuld met 2 uren klassenraad en 1 uur begeleiding en bijscholing.

Je werkt in een jong, dynamisch en collegiaal ingesteld team. Je wordt ondersteund door collega's, afdelingscoördinator en de schoolorthopedagoog.

Jouw profiel

Ervaring met de doelgroep en de vakken strekken sterk tot de aanbeveling.

Creatief denken (Inventiviteit), Plannen (= ordenen), Samenwerken als hecht team, Zelfstandig werken, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, ...), Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen, Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken, Competenties van leerlingen evalueren, Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ..., Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen, Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren, Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren

Prof. bach.: Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Solliciteren

Potterierei 46 bus A, 8000 BRUGGE
Joke Boydens

Offline